ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Język angielski - podręczniki i materiały dydaktyczne
Basic forest vocabulary - książka
Język angielski - klasa I
1. To be, have got, possesive's
2. There is, there are
3. Present simple affirmatives
4. Present simple negatives
5. Present simple questions
6. Countable and uncountable nouns, shopping
7. Much, many
8. Cool cities
Język angielski - klasa II
1. Past Simple, to be
2. Past Simple, regular and irregular verbs
3. Past Simple - negative
4. Past Simple - question
5. Comparative adjectives
6. Planet Earth. Future Simple
7. At the shops, a notice - lost
Słówka - 1
Słówka - 2
Słówka - 3
Język angielski - klasa III
Czasy - opis
Człowiek
Skrypt 2
Język angielski - klasa IV
Człowiek - skrypt
List nieformalny
Zakupy i usługi
Podróżowanie i turystyka
Notatka, wiadomość
Pocztówka
Zaproszenie
Kultura


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida