TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
2019/2020
Ostateczna lista uczestników kursów kwalifikacyjnych i kursów umiejętności zawodowych
4 PAŹ 2017

Szanowni Państwo,
Publikujemy listę uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Przypominamy, że na podstawie § 6, pkt 16 Regulaminu rekrutacyjnego uczestników projektu "Utworzenie …" osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane są do złożenia podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w formularzu, tj.:

  1. potwierdzenie daty urodzenia
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w wybranej formie wsparcia
  3. potwierdzenie związku tematu kursu z dotychczasową/obecną/uprzednio wykonywaną pracą (o ile dotyczy)

lub

  1. potwierdzenie związku tematu kursu z kierunkiem studiów/profilem kształcenia w zawodzie (o ile dotyczy)
  2. potwierdzenia obecnego miejsca zamieszkania

oraz

  1. oświadczenie w odniesieniu do zbiorów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata -2014-2020 - dane uczestników oraz oświadczenia uczestnika do wykorzystania wizerunku.

Termin dostarczenia dokumentów określony zostanie w piśmie, które państwo w najbliższym czasie otrzymają.

Osoby wpisane na listę rezerwową poproszone zostaną o deklarację udziału w projekcie w kolejnej edycji wsparcia.  Informujmy również, że zgodnie z §4, pkt 2 Regulaminu rekrutacyjnego uczestników projektu "Utworzenie…" (Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia "Regulaminu rekrutacji" /…/) w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnika projektu, i tym samym zwolnienia miejsca na liście głównej, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. O zaistnieniu takiej sytuacji będziemy państwa informować na bieżąco zapraszając tym samym do udziału w wybranej formie wsparcia w pierwszej edycji.

Zespół Projektowy

Pobierz: LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH I KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida