TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Staże zawodowe we Francji

Staże zawodowe we francuskiej firmie Robin Papienieres to szansa na tworzenie lepszego jutra i budowy uczniowskiej kariery zawodowej już na jej początku. Wzorem lat ubiegłych, i tym razem uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdobycia umiejętności praktycznych podczas sześciotygodniowego stażu wykonując działania z zakresu m.in. nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu. Kolejne już przedsięwzięcie realizowane we współpracy z francuskim partnerem Powiatu i zarazem przyjacielem ZSL Ruciane – Nida różni się od jej poprzednich edycjach rozszerzoną grupą odbiorców projektu o słuchaczy KKZ (R.13, R.14) oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

Firma przyjmująca Robin Pepinieres jest obecnie światowym liderem w produkcji sadzonek mikoryzowanych (tj. sadzonek szczepionych grzybami). Siedziba firmy znajduje się we francuskim departamencie Alpy Wysokie i jest najwyżej położoną szkółką leśną w Europie (1050-1300 mn.p.m.). Tu odbywa się produkcja sadzonek na potrzeby alpejskie. Drugi oddział firmy znajduje się w malowniczej Prowansji, obok historycznego miasta Sisteron – gdzie dzięki łagodniejszemu klimatowi produkcja sadzonek realizowana jest na potrzeby nizinne. Firma jest doskonałym miejscem praktyk dla młodych leśników, gdyż w jednym miejscu poznają drzewka z różnych stref klimatycznych.

Zaplanowany na kolejne dwa lata do realizacji projekt pn. "Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy" przygotować ma jego uczestników do wymogów otwartego rynku pracy zjednoczonej Europy. Wykorzystując dostępne narzędzia w postaci przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego uczestnicy jeszcze przed mobilnością otrzymają niezbędne do udziału w projekcie wsparcie. Najważniejszym z racji udziału w projekcie osób niepełnosprawnych wydaje się przygotowanie pedagogiczne mające ułatwić integrację środowisk, wzbudzając postawy empatii i pomocy koleżeńskiej w trudnych chwilach każdego uczestnika. Ma też wskazać podstawy budowy jednego zespołu, uczyć jak stać się częścią większej grupy w innej rzeczywistości. Z kolei przygotowanie językowe to nauka nie tylko na co dzień używanych zwrotów, zdań ale również przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu leśnictwa i ogrodnictwa. Poznawanie historii, tradycji i zwyczajów Francji, szczególnie Prowansji stanowi przygotowanie kulturowe, okraszone zwiedzaniem regionu z Marsylią jako stolicą regionu w roli głównej.

Projekt obejmuje łącznie 42 uczestników, dla których do maja 2020r. zorganizowane zostaną 4 wyjazdy. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w mobilności, spełniających poniższe warunki: 1. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach - posiadający opinię Powiatowej Poradni, wybrani na podstawie opisowej oceny nauczyciela i indywidualnego rozeznania kadry pedagogicznej, 2. uczniowie/słuchacze (w tym też absolwenci kursów R.13 i R.14) Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie - posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Znaczenie będzie również miała średnia ocen uzyskana w ostatnim roku/półroczu oraz sytuacja ekonomiczna słuchacza/ucznia.

Regulamin naboru wraz z dokumentacją rekrutacyjną: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, kryteria naboru dostępne są w siedzibie szkół i Realizatora projektu: Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel 87 425-47-54.

Zapraszamy !!!

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie-formularze-kryteria

Projekt edukacyjny "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji"

W ciągu najbliższych dwóch lat w ZSL w Rucianem-Nidzie będzie realizowany projekt "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji". W ramach projektu do Francji wyjadą 4 dziesięcioosobowe grupy uczniów z opiekunem na 6-tygodniowe staże w branżowym przedsiębiorstwie Robin Pépinières. Program stażu przewiduje realizację praktycznych zadań zawodowych z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.
Uczestnicy dodatkowo będą poznawać francuską kulturę, zwiedzać przepiękną okolicę (Alpy Wysokie oraz Prowansja) oraz szlifować język angielski, który jest językiem projektu.
9 lutego 2015 r. Pan Starosta Andrzej Nowicki, Pan Wicestarosta Marek Wysocki oraz Pani Skarbnik Barbara Koprowska podpisali umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na 100% dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowita wartość projektu wynosi 146 836.00 EUR (615 859.55 PLN).

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie rekrutacyjne, Regulamin rekrutacji, Formularze zgłoszeniowe
Oświadczenie o akceptacji regulaminu przez kandydata
Oświadczenie o akceptacji regulaminu przez opiekuna
Oświadczenie kandydata o dochodach
Oświadczenie opiekuna o dochodach
Kryteria rekrutacji
Powiadomienie o wyborze uczestnikaZespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida