ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Terminy rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. do końca lutego 2020 r. - dostępne w zarządzeniu
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca (piątek) 2020 r. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
  2. od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia (wtorek) 2020 r. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  1. świadectwo ukończenia szkoły - do 10 lipca (piątek) 2020 r.
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 4 sierpnia (wtorek) 2020 r.
4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  1. 12 sierpnia (środa) 2020 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej przez kandydata poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego:
  1. od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia (wtorek) 2020 r.
6. Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:
  1. 19 sierpnia (środa)
7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
  1. od 15 czerwca (poniedziałek) do 14 sierpnia (piątek) 2020 r.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida