ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Terminarz rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
1 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2020 r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11 maja 2020 (poniedziałek)
-
23 czerwca 2020 (wtorek)
do godziny 15:00
22 lipca 2020 (środa)
-
27 lipca 2020 (poniedziałek)
do godziny 15:00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 26 czerwca 2020 (piątek)
-
30 czerwca 2020 (wtorek)
do godziny 15:00
Składane razem z wnioskiem
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 (środa) do 29 lipca 2020 (środa)
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 10 lipca 2020 (piątek) do 14 sierpnia 2020 (piątek)
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 13 lipca 2020 (poniedziałek) do 17 sierpnia 2020 (poniedziałek)
7 Wydanie skierowania na badanie lekarskie. 11 maja 2020 (poniedziałek)
-
14 lipca 2020 (wtorek)
22 lipca 2020 (środa)
-
18 sierpnia 2020 (wtorek)
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:
- przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało ono złożone w uzupełnionym wniosku).
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
13 lipca 2020 (poniedziałek)
-
20 lipca 2020 (poniedziałek)
do godziny 15:00
17 sierpnia 2020 (środa)
-
21 sierpnia 2020 (piątek)
do godziny 15:00
9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 21 lipca 2020
do godziny 14:00
24 sierpnia 2020
do godziny 14:00
10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 6 lipca 2020 na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki/Rekrutacja) 21 lipca 2020
do godziny 15:00
24 sierpnia 2020
do godziny 15:00
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28 lipca 2020 (wtorek) do 31 sierpnia 2020 (poniedziałek)
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida