ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Terminarz spotkań z rodzicami 2019/2020
03.09.2019
godz. 11:00
Tematyka:
- udział wszystkich rodziców w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
- organizacja pracy szkoły, sprawy różne
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z dyrektorem i wychowawcami klas

20.09.2019
godz. 11:00
Tematyka:
- udział rodziców w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych
- dokładne zapoznanie z obowiązującymi dokumentami regulującymi pracę szkoły
Dla kogo:
- rodzice uczniów klas pierwszych
Uwagi:
- spotkanie z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, szkolnym doradcą zawodowym, policjantem, wychowawcami klas

16.10.2019
godz. 17:00
Tematyka:
- informacje o wynikach nauczania i frekwencji
- omówienie spraw wychowawczych
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z wychowawcą klasy, indywidualne spotkania z nauczycielami i pedagogiem

11.12.2019
godz. 17:00
Tematyka:
- informacje dotyczące przeprowadzania matur i egzaminu zawodowego
- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru
- organizacja "Studniówki"
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z dyrektorem i wychowawcami klas
- spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z policją i pedagogiem szkolnym

16.01.2020
godz. 17:00
Tematyka:
- sprawozdanie z pracy szkoły w I semestrze
- wyniki klasyfikacji semestralnej
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z wychowawcą klasy, indywidualne spotkania z nauczycielami i pedagogiem

18.03.2020
godz. 17:00
Tematyka:
- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych
- informacje dotyczące wyników nauczania i frekwencji
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z wychowawcą klasy, indywidualne spotkania z nauczycielami i pedagogiem

20.05.2020
godz. 17:00
Tematyka:
- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich
Dla kogo:
- rodzice wszystkich uczniów
Uwagi:
- spotkanie z wychowawcą klasy, indywidualne spotkania z nauczycielami i pedagogiem

26.06.2020 Tematyka:
- udział rodziców w uroczystym apelu kończącym rok szkolny
Dla kogo:
- rodzice uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich

Uwaga!
W miarę potrzeb, wychowawcy klas organizują spotkania z rodzicami w ustalonym indywidualnie terminie. Terminy spotkań w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida