ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Informacje o projekcie

Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów ZSL w Rucianem-Nidzie. W najbliższym czasie zrealizowany zostanie kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie" nastąpiło 13 kwietnia w siedzibie starostwa.

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie" realizowany będzie do końca bieżącego roku. W ramach jego realizacji zaplanowane jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do wymogów jakie stawiają absolwentom pracodawcy działający w branży leśnej. Działania realizowane będą w oparciu o doposażenie wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla modernizowanego zawodu technik leśnik oraz opracowanie programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami w tym zawodzie. Dodatkowo, działaniami szkoleniowymi z zakresu obsługi rejestratora leśnego i nauki branżowego języka angielskiego oraz stażami w przedsiębiorstwach objęci zostaną nauczyciele przedmiotów zawodowych. W ramach realizacji staży, szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Nadleśnictwami: Spychowo, Giżycko, Drygały, Pisz, Maskulińskie oraz Zakład Usług Leśnych Beata Skłodowska Dariusz Kaczyński sp. j. z/s. w Szczytnie i przedsiębiorstwem Taxus UL Sp. z o.o. z/s. w Warszawie. Łączna wartość projektu wynosi 1 536 223,44 zł, z czego udział środków unijnych wyniosła 1 305 789,92 zł.

Sygnatariuszem umowy, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, była Pani Marszałek Wioletta Śląska-Zyśk. W imieniu Powiatu Piskiego umowę podpisali: Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki. Spotkanie odbyło się przy udziale Przewodniczącej Rady Powiatu Pisz Ireny Jatkowskiej, Dyrektor PZEASiP w Piszu Pani Doroty Dardy oraz dyrektora szkoły Pani Haliny Pańkowskiej.

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie" dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Pliki do pobrania
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Karta zgłoszenia do projektu
Oświadczenie do projektu

Aktualna pogoda - 13:00
6:22 9.7 km/h
18:30 E
17.4 °C 81 %
970.9 hPa 0.2 mm

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 19-09-2017