TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Zasady rekrutacji do Internatu ZSL w Rucianem-Nidzie na rok szkolny 2023/2024
 1. Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zapewnia zakwaterowanie uczniom naszej szkoły.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych wniosków/deklaracji.
 3. Ilość przyznanych miejsc w internacie uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje internat.
 4. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie ZSL zamieszkali w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.
 5. Podanie/deklarację o przyjęcie do internatu należy złożyć w pokoju wychowawców w internacie lub w sekretariacie szkoły do 1 czerwca (dotyczy uczniów mieszkających w internacie) lub zgodnie z warunkami rekrutacji szkolnej.
 6. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Zespół Wychowawczy. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają:
  1. uczniowie klasy I, ubiegający się o zamieszkanie w internacie po raz pierwszy;
  2. uczniowie, którzy mieszkali w internacie w latach ubiegłych i uzyskali pozytywną ocenę zachowaniat;
  3. uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony;
  4. uczniowie regulujący płatności w terminie.
 8. Warunkiem utrzymania przyznanego uczniowi miejsca w internacie jest terminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.
 9. Uczniowie, którzy zostali przyjęci do szkoły, ale wycofali dokumenty ze szkoły zostają automatycznie skreśleni z listy przyjętych do internatu.
 10. Rodzice uczniów przyjętych do internatu, zobowiązani są do wypełnienia i podpisania odpowiednich dokumentów internatu.
 11. Do internatu uczniowie zapisywani są tylko na dany rok szkolny.
 12. Wyniki rekrutacji do internatu można sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.
L.p. Rodzaj czynności Terminy postępowania
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w internacie.
Deklarację można pobrać tutaj: DOC lub PDF.
do 1 czerwca 2023 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i listy rezerwowej.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
15 czerwca 2023 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2023/2024.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
4 sierpnia 2023 r.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida