ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Ogólne
Statut Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
Regulamin Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020
Dla uczniów
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu/legitmacji szkolnej
Wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego, zaświadczenia lekarskie, wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Dla nauczycieli
Sprawozdanie z pracy wychowawcy klasy (formularz)
Sprawozdanie z pracy nauczyciela (formularz)
Sprawozdanie z działalności biblioteki (formularz)
Sprawozdanie z pracy pedagoga (formularz)
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida