TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Stypendia dla tegorocznych maturzystów
8 LIP 2022

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET jest jednym z realizatorów programu "Stypendia Pomostowe". Jest to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2022/2023.

Poniżej przypominamy główne kryteria obowiązujące w XXI edycji PSP w II segmencie (pełen tekst Regulaminu dostępny jest na stronie www. stypendia-pomostowe.pl).
 

  1. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2022 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
    O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!
  3. W XXI edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe  wynosi 2107,00 zł brutto na osobę, wyliczony na podstawie danych z czerwca 2022 r.
  4. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2021 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 318,25 zł miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie aktywna do 16 sierpnia do godziny 16:00.

Zachęcamy kandydatów do zapoznania się z Najczęściej zadawanymi pytaniami pod linkiem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp- content/uploads/2022/07/FAQ_2022.pdf  które mogą być pomocne przy wypełnianiu wniosku.

Kandydaci po złożeniu wniosku w systemie, powinni wydrukować i podpisać formularz, a następnie dostarczyć do siedziby OSA ET wraz z kompletem załączników, najpóźniej do 25 sierpnia 2022 r.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU.

Szkolny koordynator programów stypendialnych: Dorota Sokołowska

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida