ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl

Rekrutacja na staż we Francji
10 LUT 2020

Uwaga uczniowie, trwają przygotowania do kolejnej, ostatniej już w projekcie pn. "Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy" edycji wyjazdowej na staż do francuskiego przedsiębiorcy Robin Pepienieres. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół i Leśnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

W ramach mobilności oferujemy:

  1. przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne,
  2. transport, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu
  3. ubezpieczenie

Wyjazd obejmuje łącznie 10 uczniów ZSL Ruciane-Nida oraz 1 ucznia SOSW Łupki, którzy w ramach projektu wezmą udział w sześciotygodniowych praktykach. Warunkiem udział w projekcie jest:

  1. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach – posiadający opinię Powiatowej Poradni, wybrani na podstawie opisowej oceny nauczyciela i indywidualnego rozeznania kadry pedagogicznej,
  2. Uczniowie/słuchacze (w tym też absolwenci kursów R.13 i R.14) Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Znaczenie będzie również miała średnia ocen uzyskana w ostatnim roku/półroczu oraz sytuacja ekonomiczna słuchacza/ucznia.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 21 lutego 2020 r.

Regulamin naboru wraz z dokumentacją rekrutacyjną: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, kryteria naboru dostępne są do pobrania TUTAJ lub w siedzibie szkół i Realizatora projektu: Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. 87 425-47-54.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida