TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Obsługa wysokospecjalistycznych maszyn typu HARWESTER - listy uczestników
5 MAR 2019

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu listę główna i rezerwową uczestników kursu umiejętności zawodowych – Obsługa wysokospecjalistycznych maszyn typu HARWESTER, realizowanego w ramach projektu pn. "Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie". Tym razem wybór uczestników i ustalenie ostatecznej listy był znacznie utrudniony z uwagi na ogromną liczbę zgłoszeń oraz doświadczenie, jakie kandydaci posiadają.

Przypominamy, że na podstawie §6, pkt 16 Regulaminu rekrutacyjnego uczestników projektu osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane są do złożenia podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w formularzu, tj.:

  1. potwierdzenie daty urodzenia
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w wybranej formie wsparcia – Lekarz medycyny pracy
  3. potwierdzenie związku tematu kursu z dotychczasową/obecną/uprzednio wykonywaną pracą (o ile dotyczy)

lub

  1. potwierdzenie związku tematu kursu z kierunkiem studiów/profilem kształcenia w zawodzie (o ile dotyczy)
  2. potwierdzenia obecnego miejsca zamieszkania

oraz

  1. oświadczenie w odniesieniu do zbiorów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników oraz oświadczenia uczestnika do wykorzystania wizerunku.

Termin dostarczenia dokumentów określony zostanie w piśmie, które państwo w najbliższym czasie otrzymają.

LISTA GŁÓWNA I LISTA REZERWOWAZespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida