TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Wyniki rekrutacji na kurs drwal – operator
7 CZE 2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji na kurs drwal – operator pilarki realizowany w ramach projektu pn. “Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” WSZYSCY kandydaci, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy na ww. kurs zostali zakwalifikowani do wsparcia.

Kurs rozpocznie się 02 lipca 2018r., i prowadzony będzie przez doświadczonych wykładowców z poznańskiego Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c. Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek.
Wszelkie informacje nt. kursu można uzyskać pod nr tel. 87 425-47-54 lub/i 87 423-11-28.
Przypominamy, że kandydat do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia deklaracji uczestnictwa oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w formularzu, tj:

  1. potwierdzenie daty urodzenia
  2. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do udziału w wybranej formie wsparcia (lekarz medycyny pracy)
  3. potwierdzenia związku tematyki kursu z dotychczasową/obecną/uprzednio wykonywaną pracą (o ile dotyczy)

lub

  1. potwierdzenie związku kursu z kierunkiem studiów/profilem kształcenia (o ile dotyczy)
  2. potwierdzenia miejsca zamieszkania

oraz

  1. oświadczenie w odniesieniu do zbiorów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników oraz oświadczenia uczestnika do wykorzystania wizerunku.

Zapraszamy do udziału w kursie

Zespół Projektowy  Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida