ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
X PPP
Drwal, czyli jak ścinać i obalać drzewa - zakończenie pierwszego kursu pilarza w ramach projektu.3 GRU 2017

Zakończył się pierwszy kurs pilarza w ramach projektu "Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie". Poniżej przedstawiamy relację jednego z uczestników kursu.

Drwal, czyli jak ścinać i obalać drzewa

Zawiasa, rzaz, okrzesywanie, manipulacja, sortymenty, a także ryszpak, klupa, klin to tylko niektóre pojęcia, które znajdują się w słowniku drwala. Wszystkie poznali uczestnicy jesiennego kursu drwal-pilarz zorganizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.  

Drwal to człowiek pracujący w leśnictwie, który ścina drzewa i dostarcza drewno dla różnych dziedzin gospodarki. Nowoczesna technologia zmieniła w znacznym stopniu jego pracę. Choć podstawowe zadanie ścinania drzew pozostało takie samo, metody narzędzia i maszyny uległy znacznej modernizacji. Dziś zwraca się także większą uwagę na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Drwal jako zawód jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych zawodów świata, o które to miano prześciga się z zawodem poławiacza krabów. Pierwsze miejsce niestety zależy od liczby wypadków śmiertelnych podczas pracy.

O tym, że drwal to bardzo trudny zawód nie zdawali sobie sprawy, przed jego rozpoczęciem, uczestnicy kursu drwal-pilarz zorganizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Szkoła kształcąca od kilku pokoleń leśników tym razem kurs przeprowadziła w ramach projektu unijnego, który przewiduje także różnego rodzaju inne kursy związane z zawodem leśnika.

Grupę ponad dwudziestu mężczyzn, w tym jedna odważna kobieta szkoliła w miesiącach październik-listopad 2017 r. firma ATJ s.c. z Poznania, której instruktorzy na co dzień są wykładowcami w Akademii Przyrodniczej w Poznaniu. W ramach kursu przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne, na terenie leśnictwa Kowalik w Nadleśnictwie Maskulińskie.

Chłodny poranek, słońce wyglądające zza koron drzew, zapach lasu, śpiew ptaków, w takiej atmosferze rozpoczynały się zajęcia na kursie. Po krótkiej odprawie, podziale sprzętu i rozmieszczeniu uczestników na powierzchni przystępowano to ścinania i obalania drzew wśród których przeważały sosny i świerki.

Dzień na powierzchni zrębu przebiegał prawie zawsze tak samo. Każdy wybierał swoje drzewo i biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak: grubość drzewa, kierunek i stopień jego pochylenia, warunki atmosferyczne i rozmieszczenie innego surowca stosował właściwą dla drzewa metodę ścinki. Przygotowanie drzewa polegało na jego okorowaniu w miejscu cięcia, uprzątnięcie runa wokół niego, przygotowanie ścieżek oddalania i narzędzi pomocniczych, aż w końcu wyznaczeniu kierunku, miejsca jego obalenia.

Niektórzy na kursie ścieli swoje pierwsze drzewa w życiu. Ale to jakie drzewa. Niektóre sosny miały 70 lat, 40 metrów wysokości i średnicę pnia w miejscu cięcia 60 cm. Każdy z przyszłych drwali po obaleniu sztuki przyznawał, że praca drwala jest ciężka i niebezpieczna. Tak mijały kolejne dni kursu. Jego uczestniczy uczyli się zawodu i poznawali się nawzajem.


Po 144 godzinach zajęć, w których znalazły się takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala, budowa pilarki, narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna, techniki ścinki i obalania drzewa, techniki okrzesywania i przerzynki kłód i dłużycy, przyszedł czas na egzamin, który oceniała komisja złożona z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Białegostoku i Nadleśnictwa Maskulińskie. Każdy uczestnik podchodził do niego skupiony, zmotywowany, ale także towarzyszył mu stres, bo już każdy wiedział, ze obalenie dużego drzewa to nie lada wyczyn, do tego ma być to oceniane.

Jak się okazało wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin. Najlepszym drwalem okazała się Anna Niebrzydowska-jedyna kobieta, która otrzymała maksymalną liczbę punktów z egzaminu. Wszyscy za to otrzymali bezcenną dedykację od autora książki, z której się uczyli zawodu, która rozpoczynała się: Dla drwala z Mazur…!

Kurs drwal-pilarz był zorganizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Organizatorami kursu było: Starostwo Powiatowe w Piszu i Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Serdeczne podziękowania dla Dyrektora RDLP w Białymstoku i Nadleśniczego za możliwość realizacji części praktycznej kursu w Nadleśnictwie Maskulińskie.Aktualna pogoda - 15:00
4:59 0.0 km/h
20:19 WNW
26.9 °C 56 %
872.2 hPa 0.0 mm

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 22-11-2018