TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
"Wychować człowieka mądrego" - projekto oparty na metodzie tutoringu
29 CZE 2017

W I semestrze minionego roku szkolnego rozpoczęliśmy realizację projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej  i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki problemów w polskiej szkole".

Celem projektu jest wdrożenie opartej na metodzie tutoringu szkolnego nowoczesnej formy pracy z uczniem. Harmonogram działań zakłada, że po przeprowadzeniu szkoleń tutorskich dla nauczycieli, od września 2017 wprowadzona zostanie innowacja pedagogiczna, którą opracowano w oparciu o projekt stworzony przez Mariusza Budzyńskiego.

Istotą tutoringu są spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, zaufania i wzajemnego szacunku, nauczyciel-tutor pracuje z podopiecznym, wspierając go w poznawaniu mocnych strony oraz  w zdobywaniu umiejętności samodzielnego planowania rozwoju przy maksymalnym wykorzystaniu predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych ucznia.

Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie wychowanka w rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

Skuteczności modelu pracy szkoły opartej na tutoringu należy upatrywać w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w innowacyjności odnośnie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań wychowawczych. Zaplanowane działania zwiększą poczucie bezpieczeństwa w szkole oraz dadzą nauczycielowi nowoczesne narzędzie do wspierania ucznia. Wdrożenie innowacji pedagogicznej opartej na tutoringu umożliwi zmianę dotychczasowej organizacji systemu opieki szkolnej poprzez zastąpienie obecnego grupowego "wychowawstwa klasowego" klas I i II systemem zindywidualizowanym, czyli tutorskim - opartym na relacjach każdego ucznia z osobna ze swym tutorem. W proponowanym modelu w każdej objętej innowacją klasie będzie funkcjonował kilkuosobowy zespół tutorów.  

Jesteśmy jedną z niewielkiej liczby czterech szkół województwa warmińsko- mazurskiego, które przystąpiły , zakwalifikowały się i realizują projekt. Dalekosiężnym efektem podjętych  działań  powinno być zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad osiągnięciem wspólnego zadania "uczenia się" czyli zbudowania w szkole "wspólnoty wzajemnie uczącej się".

Tutoring prowadzi podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjonalnej, a misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodych ludzi, aby potrafili podejmować dojrzałe decyzje i umieli odnaleźć się we współczesnym świecie.

Po więcej informacji na temat tutoringu i projektu zapraszamy na stronę http://www.tutoringszkolny.pl/Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida