TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Konferencja podsumowująca roczny projekt "Użytkowanie zasobów leśnych - staże zawodowe w Niemczech"
6 CZE 2017

31 maja odbyła się w naszej szkole konferencja stanowiąca podsumowanie rocznego projektu "Użytkowanie zasobów leśnych - staże zawodowe w Niemczech”, który był realizowany w ramach programu unijnego "Erasmus+”.

Naszą uroczystość zaszczycili bardzo ważni i równie sympatyczni goście: Poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego Irena Jatkowska, Wicestarosta Marek Wysocki, Sekretarz Powiatu Edyta Polak, Burmistrz Rucianego - Nidy Piotr Feliński, Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku Piotr Karnasiewicz wraz z leśnikami z Nadleśnictw: Maskulińskie, Pisz i Drygały, Dyrektor PZEASiP w Piszu Dorota Darda z pracownikami, Dyrektor PUP w Piszu Marcin Kamiński, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Monika Zalewska i Agata Orzeł, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Dyrektor ZSL Halina Pańkowska przywitała gości, a Pan Wicestarosta Marek Wysocki formalnie otworzył konferencję.

Projekt polegał na odbyciu dwutygodniowych staży zawodowych u partnera niemieckiego przez dwie czteroosobowe grupy uczniów z opiekunami. Uczestnicy projektu, Artur Okuniewicz i Sebastian Prętkiewicz w ciekawy sposób opowiedzieli o swoim pobycie w Niemczech, pokazali mnóstwo zdjęć z realizacji programu stażu i z dodatkowych wycieczek, zaprezentowali również film, który pokazywał kolejne etapy szkolenia w zakresie obsługi wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Wszyscy stażyści wypowiedzieli się bardzo pozytywnie o organizacji projektu, wyrazili chęć ponownego udziału w stażach zagranicznych, po czym  odebrali z rąk Pani Ireny Jatkowskiej, Pana Jerzego Gosiewskiego i Pana Marka Wysockiego dokumenty Europass Mobility w języku polskim i języku niemieckim. Dokumenty EM są istotnym elementem portfolio pracownika - są w nich zapisane i potwierdzone umiejętności zawodowe, językowe, informatyczne i społeczne nabyte podczas stażu zagranicznego.


Po krótkiej przerwie wystąpiła Pani Agata Orzeł zaprezentowała źródła finansowania działań edukacyjnych i oświatowych, zachęciła do korzystania z pomocy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku oraz odpowiedziała na pytania zadane przez uczestników konferencji.

Podsumowania działań realizowanych w ramach projektu, omówienia założeń i rezultatów projektu dokonała dyrektor Halina Pańkowska, podkreślając znaczenie współpracy wszystkich zaangażowanych stron: szkoły, organu prowadzącego, partnera niemieckiego oraz opiekuna projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Bardzo ważny jest dobry klimat dla realizacji projektów, na który zawsze można liczyć w naszym lokalnym środowisku. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za otrzymane wsparcie w swoim i uczestników imieniu, a stażyści czasie wręczyli symboliczne upominki.

 

Po krótkiej dyskusji na temat organizacji projektu, rozliczeń finansowych, sporządzania dokumentów itp. konferencja zakończyła się, a uczestnicy skorzystali z zaproszenia na poczęstunek.Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida