ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do technikum leśnego

Po weryfikacji listy osób zakwalifikowanych i dokumentacji uzupełniającej, komisja rekrutacyjna sporządziła listę osób przyjętych i nieprzyjętych do technikum leśnego.
Na liście przyjętych znajdują się 44 osoby:

1. 018
2. 039
3. 059
4. 077
5. 048
6. 051
7. 063
8. 019
9. 016
10. 015 (po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego)
11. 002
12. 038
13. 012
14. 035
15. 025
16. 029
17. 010
18. 049
19. 078 (po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego)
20. 060
21. 007
22. 055
23. 023
24. 017
25. 024
26. 033
27. 071
28. 053
29. 037
30. 022
31. 069
32. 066
33. 028
34. 057
35. 047
36. 067
37. 064
38. 001
39. 032
40. 031
41. 036
42. 058
43. 050
44. 020

Na liście nieprzyjętych znajduje się 17 osób:

1. 068
2. 079
3. 026
4. 056
5. 042
6. 004
7. 030
8. 074
9. 005
10. 006
11. 009
12. 065
13. 044
14. 040
15. 034
16. 043
17. 075
Lista osób zakwalifikowanych do technikum leśnego

Poniżej podane są numery nadane kandydatom podczas składania wniosku o przyjęcie do szkoły.

1. 068
2. 079
3. 018
4. 039
5. 059
6. 077
7. 048
8. 051
9. 063
10. 026
11. 019
12. 016
13. 015
14. 002
15. 056
16. 038
17. 042
18. 012
19. 004
20. 035
21. 025
22. 029
23. 045
24. 030
25. 010
26. 074
27. 005
28. 006
29. 049
30. 078
31. 060
32. 009
33. 007
34. 055
35. 023
36. 017
37. 024
38. 033
39. 071
40. 053
41. 037
42. 022
43. 065
44. 069
45. 066
46. 028
47. 044
48. 057
49. 047
50. 067
51. 064
52. 040
53. 034
54. 001
55. 032
56. 043
57. 031
58. 036
59. 058
60. 050
61. 075
62. 020
Ulotka informacyjna
45-lecie ZSL
Dokumenty do pobrania
Wniosek o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
Wniosek o przyjęcie Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Zarządzenie Dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie w sprawie wprowadzenia do użytku procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Terminarz rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 7 maja (poniedziałek) -
12 czerwca (wtorek) 2018 r.
16 lipca (wtorek) -
7 sierpnia (wtorek) 2018 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 22 czerwca (piątek) -
26 czerwca (wtorek) 2018 r.
Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 29 czerwca (piątek) 2018 r. do 22 sierpnia (wtorek) 2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 2 lipca (poniedziałek) 2018 r. do 22 sierpnia (środa) 2018 r.
5 Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 4 lipca (środa) 2018 r. do 24 sierpnia (piątek) 2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci:
- przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5)
- przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 10 lipca (wtorek) 2018 r. do 29 sierpnia (środa) 2018 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 11 lipca (środa) 2018 r. 31 sierpnia (czwartek) 2018 r.
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 12 lipca (czwartek) 2018 r. do godz. 12:00 do 31 sierpnia (piątek) 2018 r. do godz. 12:00

Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Aktualna pogoda - 15:00
4:59 0.0 km/h
20:19 WNW
26.9 °C 56 %
872.2 hPa 0.0 mm

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 22-11-2018