ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
45-lecie ZSL
Dokumenty do pobrania
Wniosek o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
Wniosek o przyjęcie Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Zarządzenie Dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie w sprawie wprowadzenia do użytku procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Terminarz rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 7 maja (poniedziałek) -
12 czerwca (wtorek) 2018 r.
16 lipca (wtorek) -
7 sierpnia (wtorek) 2018 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 22 czerwca (piątek) -
26 czerwca (wtorek) 2018 r.
Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 29 czerwca (piątek) 2018 r. do 22 sierpnia (wtorek) 2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 2 lipca (poniedziałek) 2018 r. do 22 sierpnia (środa) 2018 r.
5 Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 4 lipca (środa) 2018 r. do 24 sierpnia (piątek) 2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci:
- przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5)
- przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 10 lipca (wtorek) 2018 r. do 29 sierpnia (środa) 2018 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 11 lipca (środa) 2018 r. 31 sierpnia (czwartek) 2018 r.
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 12 lipca (czwartek) 2018 r. do godz. 12:00 do 31 sierpnia (piątek) 2018 r. do godz. 12:00

Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Aktualna pogoda - 9:45
4:07 0.0 km/h
21:00 SSW
17.7 °C 48 %
871.3 hPa 0.0 mm

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida


Aktualizacja: 09-05-2018